Soljuva organisaatio on perinteisiä hierarkkisia organisaatioita joustavampi yhteisö, jossa ihmiset viestivät paljon keskenään. Viestinnän digitaalisten jälkien avulla saadaan kerättyä paljon tietoa, jolla organisaatio voi kehittyä aikaisempaa soljuvammaksi – ja myös tehokkaammin johdetuksi. Tietoturvasta on kuitenkin samalla huolehdittava.

Lue lisää