Kyky tehdä uutisia on taitolaji. Lähes jokainen tiedote voi olla uutinen. Siksi tehokas keino on ymmärtää uutistyön logiikka ja hyödyntää sitä organisaation päivittäisessä viestinnässä.

Uutistoimittajien tehtävä on tehdä uutisia. Siksi organisaatioissa on oleellista on oivaltaa, millaisia uutisia juuri itsellä on antaa ja tuottaa kiireisten uutistoimitusten materiaaliksi.

Avainasemassa toimittajien huomion kiinnittämisessä sekä kohtaamisissa ovat uutiskärki ja oikea ajoitus.

Pelkästään toimittajia varten uutisia ei kuitenkaan tehdä. Aina kannattaa käyttää myös omia kanavia ja viestintäväyliä, ei vain virallisia mediataloja ansaitun median ajatusmallilla. Ratkaisevaa on systemaattinen ja oivaltava viestintä, joka tukee organisaation liiketaloudellisia tai operatiivisia tavoitteita. Ja että viesti kohdentuu niille, joille sen haluaa näkyvän.

Jos ja kun tavoitteena on kuitenkin ansaitun medianäkyvyyden saaminen, on hyväksi luoda pitkäjänteisesti hyvät ja asialliset mediasuhteet. Toinen tärkeä seikka on, että tarjoat toimittajille aina oikein kohdennettua, oikea-aikaista ja laadukasta viestintää.

4 vinkkiä mediasuhteiden rakentamisessa

Tänä päivänä toimittajia on haastavaa saada mediatapaamisiin saati kahdenkeskiselle lounaalle. Kaikkien aika on tarkkaan säänneltyä. Siksi kannattaakin miettiä, miten voisit itse auttaa toimittajaa hänen työssään: ideoi, ole tavoitettavissa ja reagoi yhteydenottoihin ripeästi. Kun luot luottamukselliset ja mutkattomat suhteet, on yhteydenottokynnys matala molemmin puolin myös jatkossa.

  1. Tutustu kunnolla eri medioihin. Mieti minkälaisella kulmalla ja millä laajuudella asiaa voisi kyseisen median näkökulmasta käsitellä.
  2. Tutustu toimittajiin ja kysy, minkälaisista asioista he ovat kiinnostuneita.
  3. Tarjoa toimittajalle jotain sellaista, mikä palvelee hänen lukijoitaan ja säästää hänen aikaansa.
  4. Älä puhu vain teistä itsestänne, vaan kerro myös koko toimialasta ja sen trendeistä yleisesti.

Viestintäihminen ei yksin tee ihmeitä. Tunnista ja löydä omasta organisaatiostasi sellaiset asiantuntijat, jotka ovat valmiita jakamaan omaa osaamistaan ja mielellään myös virka-ajan ulkopuolellakin. Toimittajat arvostavat tavoitettavuutta, sillä media toimii 24/7.

Lue myös aiheeseen liittyvä juttu ”Hyvän juttuidean vinkkaaminen hyödyttää niin sinua, mediaa kuin median yleisöä.”