Soljuva organisaatio on perinteisiä hierarkkisia organisaatioita joustavampi yhteisö, jossa ihmiset viestivät paljon keskenään. Viestinnän digitaalisten jälkien avulla saadaan kerättyä paljon tietoa, jolla organisaatio voi kehittyä aikaisempaa soljuvammaksi – ja myös tehokkaammin johdetuksi. Tietoturvasta on kuitenkin samalla huolehdittava.

Olin viime vuoden lopulla mukana toimittamassa Liikesivistysrahastolle (LSR) sisältöä Helsingin yliopiston dosentti Salla-Maaria Laaksosen vetämästä tutkimushankkeesta ”Soljuva organisoituminen digitaalisilla yhteistyöalustoilla”. Tämän tekstin lopussa on linkki tähän LSR:n artikkeliin.

Laaksosen mukaan ”organisaation soljuvuus” (fluidity) syntyy ”laskennallisen sovittamisen algoritmien” avulla. Siitä on seuraava käytännön esimerkki:

Digitaalinen alusta, esimerkiksi Slack, voi olla Laaksosen mukaan paikka, jossa tekoäly huomaa, että sinä keskustelet aivan samoista asioista kuin joku sinulle täysin tuntematon henkilö jossain muussa alustan keskustelussa. Tekoäly – tai botti – voi suositella teidän kohtaamistanne toisillenne keskustelujenne pohjalta. Näin tällainen suosittelu voi päätyä hyödyttämään sekä teitä kahta yksilöinä, mutta suuremmassa kuvassa myös koko organisaatiota.

Kiehtova ajatus näinä aikoina, jolloin somealustat nähdään usein vain negatiivisuutta korostavina ja vastakohtaisuuksia lisäävinä kuplanvahvistusjärjestelminä.

Johda tiedolla soljuvasti, mutta muista tietoturva

Laaksonen uskoo, että soljuvampi organisaatio on perinteistä hierarkkista organisaatiota joustavampi. Siksi soljuvuus on lääke nimenomaan alustatalouden yrityksille, jotka ovat kaikki myös datayrityksiä. Tiedolla johtaminen ei niissä onnistu, jos johto ei tiedä, minkälaista tietoa on tarjolla ja missä muodossa.

Tietoa kerätään lähes kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa paljon ja monista lähteistä. Automaattinen analytiikka ja ihmisten profilointi herättävät siksi myös monia eettisiä ja juridisia kysymyksiä. Laaksosen mukaan ne on muistettava ottaa huomioon, kun organisaatioista tehdään aikaisempaa soljuvampia.

Viehättävä sana ”soljua”

Täytyy vielä lopuksi hehkuttaa suomen kieltä ja sen kauniita sanoja:

”Soljua”, ”soljuminen”, ”soljuvuus”.

Kaikki yllä mainitut ovat sanoja, jotka maistuvat erittäin hyvältä ainakin tämän viestijän suussa.

Nuo sanat suorastaan – yllätys, yllätys – soljuvat omaan tajuntaani ja takaraivooni.

Pitää muistaa käyttää niitä omassa viestinnässä aina sopivan tilaisuuden tullen…


Linkki alkuperäiseen artikkeliin: Soljuvaa organisoitumista digitaalisilla yhteistyöalustoilla