Tiedeviestinnässä on olennaisinta, että viestit ymmärtävät Nobel-palkittujen huippututkijoiden lisäksi myös tavallisemmat sukankuluttajat. Mutkia on suoristettava, mutta totuudesta ei saa tinkiä.

Teemme ja olemme tehneet Taikassa tiedeviestintää muun muassa lääketieteestä, ympäristötieteestä ja taloustieteestä. Emme ole edellä mainittuja aloja itse opiskelleet, mutta siitä huolimatta – tai ehkä juuri sen vuoksi – olemme toimittaneet asiakkaillemme hyvää tiedeviestintää.

Huippuasiantuntijat ovat paljon meitä (tai ainakin minua…) älykkäämpiä ja omien alojensa virtuoosimaisia osaajia. Heidän käyttämänsä tieteelliset termit ja käsitteet eivät avaudu maallikoille helpolla. Jos termit ovat vaikeita käsittää suomeksi, niin vaihdetaan keskustelukieleksi englanti tai latina, niin saadaan vaikeuskerrointa vielä hiukan lisää.

Meidän ratkaisumme tähän monimutkaisuuteen on melko yksinkertainen: esitä paljon tarkentavia kysymyksiä ja väännä asiat rautalangasta. Kun me taikalaiset ymmärrämme, mistä huippututkija puhuu, niin osaamme silloin kertoa asian ymmärrettävästi myös muille ihmisille.

”Tyhmiä kysymyksiä” ja niiden toistuvaa esittämistä ei pidä pelätä.

Mutkia ei saa suoristaa liikaa

Samalla kun laajat tieteelliset kokonaisuudet ja huippumonimutkaiset teknistieteelliset himmelit muuttuvat tiedeviestinnässä meille maallikoille ymmärrettävään muotoon, on monia mutkia aivan pakko oikaista. Jokaista solutason muutosta tai vesimolekyylin ominaisuutta ei voida artikkeleissa esitellä yksityiskohtaisesti. On otettava kliinistä tutkimusotetta leveämpi pensseli käyttöön ja maalattava vastaanottajalle laajempi kuva. Silloin kiinnostava ja ehkä jopa mullistava tieteellinen yksityiskohta löytää paikkansa ja merkittävyytensä osana yhteiskuntaa ja maailmankaikkeutta.

Mutkien oikomisessa on kuitenkin myös vaaransa. Jos tiedeviestinnässä hypätään liian nopeasti ilman riittäviä taustatietoja johtopäätöksiin ja tuloksiin, voi vastaanottajalta jäädä jotain olennaista ymmärtämättä. Tiedemaailmassa ei kukaan halua tietenkään välittää eteenpäin tietoa ja tuloksia, joka ei olisi täysin totta. Ilman hyviä perusteluja ja taustoja eivät kiinnostavimmatkaan tulokset ole välttämättä uskottavia.

Asiantuntijan ja sisällöntuottajan yhteistä pohdintaa

Liiallisen mutkien oikaisemisen estämisessä ovat avainasemassa sekä tiedonlähde, asiantuntija, että tiedeviestijä. Heidän molempien yhteinen näkemys tarvitaan. Asioiden reipas yksinkertaistaminen on nimittäin usein kiusallista ja vaikeaa asiantuntijalle. Lopullisen vastuun sisällöstä kantavat tietysti kuitenkin aina sisällön julkaisijat ja tekijät.

Tähän saakka hyvä tasapaino on löytynyt. Artikkelimme ovat asiakkaidemme mielestä olleet sekä ymmärrettäviä että kiinnostavia. Parhaamme teemme, että näin on myös jatkossa.

Suurin kiitos tästä kaikesta kuuluu kiinnostaville asiantuntijoille ja tieteentekijöille. Heidän ansiostaan me elämme kaikista arkihaasteistamme huolimatta päivä päivältä paremmassa maailmassa.


Jos olet kiinnostunut Taikan tiedeviestintään liittyvästä osaamisesta ja haluat kysyä siitä lisää, ota yhteyttä info@viestintapalvelu.fi

Kuva: Pixabay