Monen organisaation arvoihin ja strategisiin teemoihin on kirjattu sana kumppanuus. Niin myös meillä Viestintäpalvelu Taikassa. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Kumppanuus on arvo, joka perustuu luottamukseen, toisen kunnioittamiseen sekä yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Voi sanoa, että kumppanuuden perustana on vuorovaikutukseen ja ihmisten väliseen kontakteihin perustuva dialogi ja tunteminen. Sama pätee mielestäni myös kumppanuuteen organisaatioiden välillä. Tällöin yhteistyö on harkittua, tekeminen konkreettista, toiminta vastavuoroista ja molemmat tiedostavat, että toinen tarvitsee toistaan.

Meillä Taikalla kumppanuus on vuoropuhelua ja yhteen hiileen puhaltamista asiakkaidemme ja verkostoomme kuuluvien sidosryhmien kanssa. Se tarkoittaa, että asioista ja tilanteista puhutaan suoraan ja niiden oikeilla nimillä. Viestintään liittyvät strategiset, operatiiviset ja taktiset suunnitelmat sekä niiden toteuttaminen on yhdessä mietitty ja aikataulut kohtaavat. Toisaalta epäselvyydet nostetaan esiin nopeasti ja vastaavasti kiitosta & kehuja hyvästä työstä ja tekemisestä jaetaan puolin ja toisin vapaasti.

Viestintäkumppani kulkee rinnalla

Kumppanuuteen perustuva viestintä antaa tilaa todelliselle vuoropuhelulle. Se huomioi niin asiakkaat, henkilöstön kuin yhteistyötahot.

Yksinkertaisimmillaan viestintä on sidosryhmien palvelemista ja avoimuus sekä luottamus sen voimavara:

  • Tarjotaan ja jaetaan ajankohtaista ja kohderyhmiä kiinnostavaa sisältöä
  • Oikaistaan mahdolliset väärinkäsitykset ja tarjotaan oikeaa tietoa
  • Huomioidaan ja kiitetään eri sidosryhmiä eri kanavissa

Kun tekeminen perustuu todelliseen kumppanuuteen, olen voinut tarjota asiakkaalle hyvinkin vapaasti ja ammattitaitooni perustuen pieniä arkea helpottavia tekoja: ylimääräisiä twiittauksia, ehdotuksia lisäartikkeleista, sisältöjen julkaisuajankohtien tarkempaa huomioista tai ajatuksia somepäivitysten teemoituksista. Kertaakaan ei asiakas ole sanonut ei. Palautetta on pikemminkin tullut hyvästä tilannetajusta ja miten asioita tehdään sujuvasti heidän puolestaan: ”Aivan kuin olisitte yksi meistä tai ystävä, joka auttaa hädässä.” Tämä jos mikä luo lämpimän läikähdyksen sydämessä.

* * *

Viestintäpalvelu Taika on asiakkaitaan kuunteleva ja konstailematon viestintäkumppani. Arvostamme sitä, mitä sinä teet & tavoittelet ja kumppaninasi toteutamme sitä kanssasi viestinnän keinoin. Arvomme näkyvät niin yhteistyössämme kanssasi, mutta myös niissä projekteissa, joissa on mukana verkostokumppaneitamme. Meillä kaikilla on sama lähtökohta tekemisessämme, jotta sinä saat parhaan mahdollisen lopputuloksen. Jos kiinnostuit mahdollisesta viestintäkumppanuudesta kanssamme, laita viestiä info@viestintapalvelu, niin olemme yhteydessä sinuun.