Viestintämuotoilu on palvelumuotoilua, jota sovelletaan viestintään ja markkinointiin. Useilla toimialoilla asiakas on jo keskeisesti mukana yritysten tuote- ja palvelukehityksessä. Asiakkaiden mielipiteitä kysellään, he ovat mukana erilaisissa paneeleissa, heidän kanssaan kehitetään räätälöityjä tuotteita ja palveluja. Ilman asiakkaan äänen kuuntelemista ei menestyvää liiketoimintaa voi nykyään harjoittaa juuri missään.

Tehtaan on tuotettava älypuhelimia markkinoille jatkuvasti aikaisempaa tehokkaammin, kuljetusyrityksen logistiikkaketjun on hiouduttava koko ajan entistä sujuvammaksi, pelikehittämisen on tapahduttava joka kuukausi nopeammin ja hotellin vastaanottopalvelusta voi tehdä asiakkaalle aina vain miellyttävämpää ja joustavampaa. Asiakkaiden näkemykset ja kokemukset auttavat näin organisaatioiden tuote- ja palvelukehityksessä huomattavasti. Liiketoiminnan on koko ajan kehityttävä, jotta kilpailukyky säilyy ja mieluiten paraneekin. Entäs sitten viestintä ja markkinointi sekä niiden muotoilu aikaisempaa paremmaksi?

Viestintämuotoilu = viestinnän asiakasläheinen ja osallistava suunnittelu

 

Miten viestintämuotoilua tehdään?

Osallistavilla menetelmillä: haastatteluilla, työpajoilla, havainnoimalla yms.

Mitä viestintämuotoilu tekee viestinnän ja markkinoinnin prosessille?

Parantaa asiakastuntemustasi ja auttaa lisäämään myyntiäsi / vaikuttavuuttasi, hallitsemaan kustannuksiasi sekä tuo eväitä toimintasi, palvelujesi ja viestintäsi kehittämiseen käytännössä

Minkälaisia tuloksia viestintämuotoilu tuottaa?

Parempi asiakastuntemus -> toimivampi viestintä -> paremmat tulokset

Viestintämuotoilussa viestintää ja markkinointia suunnitellaan palvelumuotoilusta tuttujen osallistavien työkalujen avulla: haastattelut, työpajat, osallistava havainnointi, mystery shopping jne. Näin hankittujen tietojen pohjalta tehdään analyysi viestinnän tarpeista ja asiakkaiden toiveista. Viestinnän ja markkinoinnin asiakas ei tässä ajattelussa ole passiivinen viestien vastaanottaja vaan aktiivinen osa viestinnän ja markkinoinnin käytännön suunnittelua. Viestinnän vastaanottaja kertoo lähettäjälle itse ja omin sanoin, kuinka hän haluaa yrityksen / organisaation olevan häneen yhteydessä: minkä kanavien kautta, milloin, minkälaiset viestit häntä kiinnostavat / mitkä eivät kiinnosta jne.

Kuinka viestintämuotoilu tapahtuu käytännössä?

1. Asetat organisaatiosi viestinnän tavoitteet asiakasläheisesti (et siis vain “asiakaslähtöisesti”….)
2. Syvennät asiakastietämystä erilaisten osallistavien menetelmien ja työkalujen avulla
3. Suunnittelet analyysin pohjalta toimivan viestintäkonseptin
4. Alat toteuttaa asiakkaidesi toivomusten mukaista viestintää ja markkinointia käytännössä

”Siis aivan tavallinen suunnitteluprosessi, mitäs ihmeen vouhkattavaa tuossa nyt on?”

Ei muuta kuin se, että todellisuudessa viestintää ei juuri missään organisaatiossa suunnitella viestintämuotoilun menetelmillä ja huolellisuudella. Tiedämme viestinnän asiakkaistamme jotain, mutta todellisuudessa merkittävä osa tiedostamme on vanhentunutta ja perustuu pelkkiin oletuksiin. Jos haluamme lopettaa arvailun ja osua viestinnällämme entistä paremmin maaliin, kannattaa asiakas ottaa mukaan – osallistaa – viestinnän suunnitteluun. Oli hän sitten journalisti, kuluttaja-asiakas, toisen yrityksen sisäänostaja, henkilöstöhallinnosta vastaava henkilö, tuotepäällikkö tms.

Viestinnän ja markkinoinnin yhteiskehittelyssä kaikki voittavat: asiakkaasi saa itselleen juuri sellaista viestintää ja sellaisia sisältöjä, joita haluaa ja tarvitsee. Sinä viestinnän tekijänä pääset puolestasi kertomaan omista tuotteistasi ja palveluistasi asiakkaillesi parhaiten toimivien kanavien kautta. Viestinnän ja markkinoinnin yhteiskehittelyn ohessa organisaatiosi saa usein myös käyttöönsä tärkeää tietoa oman ydintoimintansa kehittämiseksi, oli kyse sitten tuotteiden valmistuksesta tai palvelujen tuottamisesta.


Jos viestintämuotoilu kiinnostaa sinua enemmän, ota yhteyttä info@viestintapalvelu.fi